Verandering openingstijden

Uit oogpunt van bezuiniging zijn wij genoodzaakt om onze openstellingstijden met ingang van 1 maart 2014 te herzien.

Vanaf deze datum zal de Romein daarom op de zondagmorgen/-middag gesloten blijven. Enkel bij bijzondere activiteiten zoals de dansmiddagen, kienen, carnavalsactiviteiten e.d. zal de Romein dan nog op de zondagen geopend worden.

Wij vragen uw begrip voor deze noodzakelijk wijziging.

Het bestuur.